Historia

El Molí de les  Pipes – Arbúcies

moli2El Molí de les Pipes és un antic molí fariner del municipi d’Arbúcies situat a les afores del nucli urbà, a la carretera de Viladrau. La seva ubicació, vora la riera d’Arbúcies, fa que sigui un indret d’una gran bellesa paisatgística per la frondosa vegetació que l’envolta, i també pels elements arquitectònics que constitueixen el seu conjunt.
Destaca pel seu valor històric i pel seu bon estat de conservació el Pont Romànic de pedra sobre la riera . Tot i que no es conserven documents que en facin referència sembla ser que va ser construït al segle XI. És un pont petit, d’un sol ull, i la seva amplada permet només el pas a peu. El fet que fos necessari per accedir al molí ha facilitat la seva conservació fins els nostres dies.
L’època de construcció de l’actual molí és del segle XV. És una masia edificada en pedra local amb els pisos i l’embigat de fusta. El casal del molí està adossat a un altre cos que havia estat utilitzat com a torneria a principis de segle. Es conserven en perfecte estat les dues moles i el mecanisme intern del molí (carcavà). Les dues moles, actualment restaurades, molien el gra i amb un sistema de muntacàrregues i cassoletes el pujaven al segon pis, on era triat amb sedassos. Després, un cop triat, el feien baixar per unes exposicio-molicanaleres, una per cada tipus de gra (blat de primera, blat de segona pel bestiar i blat de moro). Es conserva també el rec i la bassa d’acumulació d’aigua, actualment convertit en un viver de truites.

Anteriorment havia estat anomenat també molí del Congost i molí del Marcús però el nom que li ha quedat és l’actual de Molí de les Pipes per la seva funció de fabricació comercial de pipes de fumar que va assolir força importància en altres temps. A partir de 1881, el molí va ser dedicat a la producció farinera, que durà fins els anys seixanta. Sota l’edifici, al peu de la riera, hi ha la bonica font de les Pipes, un indret ben acollidor.

Actualment el Molí de les Pipes és un restaurant i en el seu interior es poden veure exposades les eines del picapedrer.

L’ indret és alhora l’inici de més d’una excursió o itinerari pels camins del massís del Montseny. L’accés és molt fàcil. Cal seguir la carretera d’Arbúcies a Viladrau i a l’alçada del km 2 hi ha un camí de terra que hi porta.